Towards a well-rounded education through a variety of academic programs and
Professionally help students assert their own ability
According to the motto "Learn to know, learn to do, learn to live together, learn to assert yourself."

Middle School - High School

TRUONG VINH KY

About Truong Vinh Ky Middle School - High School

Truong Vinh Ky High School - Dak Mil - Dak Nong

Established year: 1999

Education system: Middle School, High School

Students: 3,000 students are studying

Trained: 20,000 students

Admissions

SCHOOL YEAR 2022-2023 WHAT'S NEW?Admission notification

21:39:58 22/06/2022

Admin

Teaching - Learning

{No data}

News Latest

{No data}

Activities

{No data}

Image gallery

300

Class

120

Teachers

6800

Students

1151

Education program

Update information about the latest study abroad scholarships.

Partner - Donors

Partners and sponsors accompany Truong Vinh Ky High School - Dak-Mil, Dak Nong

Clients logo image

Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn!

Chúng tôi đã ghi nhận thông tin đăng ký và sớm lên lịch cho bạn. Vui lòng chờ phản hồi từ nhân viên của USEED

Trong lúc chờ đợi, nếu có bất cứ vấn đề gì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua

Điện thoại: 0984 888 330

Email: info@useed.vn

Hoặc chát qua các kênh trên website này