Hướng đến nền giáo dục toàn diện qua các chương trình học phong phú và
chuyên nghiệp giúp học sinh khẳng định năng lực bản thân
theo châm ngôn "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình."

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS-THPT NĂM HỌC 2022-2023

Biểu mẫu 09    

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022- 2023

 

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

I

Điều kiện tuyển sinh

147

147

163

157

121

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

  • Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã, làm tốt công tác giáo dục trong và ngoài nhà trường.
  • Cha mẹ học sinh phốp hợp thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm của lớp, dự họp CMHS 3 lần/năm học, tham gia một số cuộc họp do nhà trường đề nghị.
  • Học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, các nội qui khác. Học sinh tích cực, chuyên cần, tự giác, chủ động trong học tập và rèn luyện.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

  • Hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt ngoại khoá và giáo dục kỹ năng sống cho 4 khối THCS.
  • Hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém.
  • Chăm lo tốt cho hoạt động ăn – nghỉ trưa của học sinh bán trú và nội trú. Chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm. Kiểm soát vấn đề an toàn cho học sinh trong nhà trường.
  • Trao học bổng, miễm giảm học phí, khen thưởng cho học sinh từng đối tượng.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

  • Xếp loại hạnh kiểm:

   Tốt: 83%                           Khá: 16%

   TB: 1 %                            Yếu: 0%

  • Xếp loại học lực:     

   Giỏi: 30 %                         Khá: 35 %

   TB: 30%                            Yếu kém: 5%

  • Học sinh đủ sức khoẻ để tiếp tục học tập.

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

99 %

Đăk Mil, ngày 03 tháng 10  năm 2022

                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                              TRƯƠNG VĂN ĐOÀI

jos.hung5/7/2123 1:51:05 PM Bản Tin Chuyên Môn

Bài viết liên quan

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023Bản Tin Chuyên Môn

13:40:51 07/05/2023

jos.hung

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023Bản Tin Chuyên Môn

13:40:51 07/05/2023

jos.hung

Mục lục

Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn!

Chúng tôi đã ghi nhận thông tin đăng ký và sớm lên lịch cho bạn. Vui lòng chờ phản hồi từ nhân viên của Trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký

Trong lúc chờ đợi, nếu có bất cứ vấn đề gì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua

Điện thoại: 0261 628 9279

Email: c23truongvinhky.daknong@moet.edu.vn

Hoặc chát qua các kênh trên website này